Bromsfälla TaonX

1 999 kr

Bromsar är en förargelse för människa och djur. Sticken orsakar enorm smärta och kan till och med utlösa svåra allergiska reaktioner. Även olika aggressiva virus (t.ex. EIA-virus) och bakterier (t.ex. borrelia) kan överföras till människan och djuret vid sticket.

Dessa följder går att åtgärda giftfritt och miljövänligt på ett enkelt sätt. Med bromsfällan ”TaonX” från företaget Kerbl blir det äntligen lugn och ro i hästhagen. Varje uppställd fälla lockar till sig upp till 95 % av bromsarna i den direkta omgivningen med ett maximalt verkningsområde på cirka 10 000 m².

Du kan ställa upp bromsfällan i hästhagen, kohagen, i stallet, på golfbanan, i trädgården, i parken, vid sjön, vid floden eller på varje valfri plats. Tack vare detta blir ditt grillparty med vänner till en bromsfri zon!

Hur fungerar bromsfällan ”TaonX" från Kerbl?

Principen för bromsfällan är enkel: Den svarta bollen fungerar som en licenstillverkad hästbak. I och med att bromsens ögon endast kan skilja mellan ljust och mörkt har skyddsskärmen kontrastfärgen vitt. Bollen blir varm av solen vilket lockar till sig bromsarna så att de kan sticka sitt offer. I och med att detta försök inte lyckas tar bromsen snabbt till flykten. De kan dock endast flyga bort uppåt på grund av sin dåliga flygakrobatik och leds in i uppsamlingsbehållaren genom skyddsskärmen.

Observera dessa punkter:

  • Bromsar förekommer övervägande vid vatten (sjöar, floder, dammar, vattenpölar, träsk etc.).
  • Innan du ställer upp fällan bör du ta reda på vilka flygvägar bromsarna tar från vattensamlingar till dig.
  • När du har hittat flygvägarna ska du placera bromsfällan/bromsfällorna så nära dem som möjligt.
  • Uppsamlingsbehållaren måste tömmas dagligen eller varje vecka beroende på fångstmängden.
  • Ställ upp bromsfällan i rätt tid eftersom bromshonorna är aktiva i april. Endast på detta sätt får du en optimal bromsfrihet.
  • Du bör helst hälla ett par droppar diskmedel i uppsamlingsbehållarna med vatten. Denna tillsats gör att vattnets ytspänning minskar och att spänningen inte längre räcker till för att bära upp insekten. Bromsarna drunknar av detta.